Allmänna villkor

 • Datumen för kurserna kan behöva ändras. Vid snöbrist flyttas kurstillfället till nytt datum. Nytt datum meddelas så fort snötillgång är tillräcklig. Kund är medveten att snötillgången är oviss i Stockholm och godkänner att datum för kurstillfället kan behöva ändras på kort varsel. Kunden godkänner också det nya datumet för kurstillfället. Kunden är inte berättigad till att få pengar tillbaka om kurstillfället ändras och kunden inte kan deltaga på det nya datumet. XC Skidor kommer dock att försöka erbjuda alternativt datum.
 • Vid för få anmälda deltagare på en kurs skjuts kursen upp till ett senare datum för att fler deltagare ska hinna anmäla sig alternativt så försöker vi slå ihop kursen med en annan kurs. Om dessa åtgärder inte hjälper så kan kursen tvingas att ställas in på grund av för få anmälda och då återbetalas 100% av priset.
 • Ny information om kursen kommer att skickas ut per mail (ex. plats för kursen, eventuellt skjuta upp kursen pga snöbrist). Se till att ange rätt e-mail adress vid anmälan samt kolla på XC Skidors hemsida för senaste nyheterna.
 • Eftersom snötillgången i Stockholm kan variera på kort varsel så kommer XC Skidor maila ut beslut om plats och tillfälle senast 24 timmar innan kurstillfället. Kunderna är beredda att på kort varsel byta plats.
 • Om hela kursen måste ställas in pga snöbrist så återbetalas 100% av priset. Notera att XC Skidor kommer göra så mycket som står i rimlig proportion för att kunna genomföra kurserna. Alternativ träning kommer i så fall att erbjudas, dvs. barmarksträning.
 • Plats för kurstillfället: Våra kurser kommer ske i Stockholmsområdet. Plats beror på spårkvalitet vid aktuellt tillfälle (troligen Ursvik, Täby konstsnöspår, Rudan konssnöspår eller någon golfbana med bra spår).
 • Om platsen blir på konstsnöspår så betalar deltagarna spårkort.
 • Anmälan görs via mail till XC Skidor (info@xcskidor.se). Anmälan är bekräftat och garanterad först när betalning kommit till XC Skidor och XC Skidor bekräftat platsen till kunden via e-mail.
 • Kampanjkod måste alltid anges vid anmälan om en eventuell rabatt ska gälla. Samma gäller vid köpt presentkort, presentkortskoden måste användas vid anmälan för att den ska vara giltig.
 • När giltighetstiden för ett presentkort är förbi så är presentkortet förbrukat och således inte giltigt längre. Inga pengar återbetalas för icke använda presentkort.
 • XC Skidor behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). XC Skidor är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter som sker för att administrera tjänsterna som XC Skidor erbjuder. Som kund till XC Skidor godkänner du att dina personuppgifter och information används för att kunna erbjuda dig personligt anpassade erbjudanden från XC Skidor och dess samarbetspartners. Personuppgifter som lämnas i samband med köp av någon kurs från XC Skidor kommer inte att säljas vidare till utomstående.
 • Kunder som önskar information om vilka personuppgifter XC Skidor behandlar, har rätt att utan kostnad begära att få information.
 • XC Skidor ansvarar inte för hinder i eller begränsning av deltagande i kurserna vilken beror på omständighet utanför XC Skidors kontroll och som skäligen inte kunnat förutses eller undvikas (t ex sjukdom och snötillgång).
 • XC Skidors priser på hemsidan är gällande priser. Priserna kan komma att ändras utan framförhållning.
 • Kunden genomför aktiviteter hos XC Skidor på egen risk. Det vill säga, XC Skidor ansvarar inte och ersätter inte personskador, sjukdom, olycksfall, förlust eller skada på saker som kunder medför (t. ex. utrustning) och som uppkommer vid XC Skidors träningar, kurser eller lektioner.
 • Kunden ansvarar själv för att kontrollera med läkare att kunden har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter deltagande i träning, kurs eller lektion utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s